Prvi IRCA ISO 27001 Lead auditor Webinar u Beogradu

IRCA je dozvolila svojim ovlaštenim trening organizacijama da prema posebno utvrđenim pravilima, organizuje petodnevnu obuku za ocenjivače svih menadžment sistema kao webinare, sa nastavom i vežbanjima kroz on line - remote module i polaganjem pismenog ispita na kraju u učionici. Euroquality Group je organizovala 9 dnevni webinar od 13 do 25 Maja, u Beogradu. Najsavremeniji webnar alati omogućili su veoma efikasno odvijanje nastave, sva vežbanja, timski rad, i kontinualno dnevno ocenjivanje učesnika.

Ovo je svakako veoma interesantna praksa i izazov za postizanje i održavanje kompetentnosti ocenjivača. Ovaj način obuke ocenjivača je, već u prvom pokušaju, pokazao da ima mnogobrojne prednosti i svakako da ga treba dalje širiti i razvijati. Verovatno je i za očekivati da će sada, kada je probijen led, i obuka ocenjivača i proveravača svih vrsta, biti zasnovana na savremenim tehnološkim rešenjima on line treninga.

Pogledajte sta je nekoliko učesnika reklo nakon webinara. 

Dejan Pintovic

Odluka IRCA da dozvole obuku za ISO 27001 putem Webinara sa drugačijim rasporedom vremena, za mene je bio pun pogodak. Dobio sam isti kvalitet obuke (bez premca uz predavača, g. Vladu Simića), uz sve udobnosti koje pristup sa Web predavanjima sobom nosi. Naime, drugačiji termin raspored obuke, omogućio mi je da puno kvalitetnije raspolažem vremenom. Bilo je sasvim dovoljno vremena i za pripremu, posao, pa i vremena za opuštanje. Za razliku od ovog načina, obuka od 5 dana u kancelarijama Predavača, zbog svoje intezivnosti, ne dozvoljava vreme za bilo šta osim za bavljenje obukom, što je u današnje vreme sve intenzivnijih poslovnih zahteva, po mom ličnom stavu, otežavajuća okolnost. 

Srđan Cicmil

 Izuzetno mi je zadovoljstvo bilo imati Vladimira za predavaća. Njegova strast i bogato iskustvo su mi učinili predavanje nezaboravnim. Zbog aktuelne situacije je kurs organizovan online, što se dobro pokazalo. Alat je omogućio nesmetanu interakciju i timski rad. i spasio me svakodnevnog putovanja, koje je uvek rizično i gubljenje vremena!

Powered by ITS

Kontakt