Pozivamo Vas da nam se pridružite i prodiskutujemo, razmenimo mišljenje o nekim interesantnim pitanjima i temama.Rado ćemo razmotriti i Vaše predloge za teme za naredne okrugle stolove.  

Postavićemo neku temu i pitanje i odrediti vreme za diskusiju, nakon toga ćemo odgovarajućim zainteresovanim stranama, ako je to potrebno dostaviti i naše zajedničko mišljenje i stav o prodiskutovanim temama. Nakon isteka  vremena predviđanog za diskusiju, rezultate ćemo prikazivati na našoj Blog stranici ovoga sajta.   

Kako ćete učestvovati u okruglom stolu - jednostavno se prijavite, dostavite vaše podatke i omogućićemo Vam da šaljete svoje komentare i da vidite šta ostali učesnici okruglog stola misle o temi. Prijave možete poslati preko formulara na Home stranici.

Hajde da razmotrimo neka pitanja i teme zajednički!

 

Četvrta industrijska revolucija kuca i na vrata srpske privrede i društva u celini. Mnogobrojne su aktivnosti od 2011, kada se prvi put pojavio termin Industry 4.0, u mnogim zemljama sveta. Tu se uključuju svi: države, privrede, organizacije infrastruktura kvaliteta, nauka i obrazovanje i mnogi drugi.

Kako Srbija stoji, šta da radimo, kojim putem da ulazimo u to, da li je to što do sada urađeno dobro i dovoljno, da kopiramo druge ili da razmišljamo o svom modelu i strategijama, kako organizacje pojedinačno da se pripremaju, imamo li dovoljno znanja i kadrova za te izazove itd? Sigurno mnogo pitanja i tema.

Ovaj okrugli sto ima cilj da prodiskutujemo o tome.Ja sam svoja mišljenja, o velikim prilikama koje se pred Srbiju postavljaju u ovoj ovlasti,  iskazao na stručnim skupovima i te radove možete videti na našoj stranici događaji

Prijavite se i iskažite i Vi svoje mišljenje do 30 Maja 2020, do 20 h.

Komentari (1 Komentar)

Da li će primena novih verzija menadžment standarda biti izazov za razvoj novih softverskih aplikacija?

Veoma mali deo sertifikovanih organizacija širom sveta pa i u Srbiji, koriste specijalizovane aplikacije za podršku implementaciji menadžment standarda. To svakako ne uključuje upotrebu kompjutera i standardrnih aplikacija za izradu teksta, tabla, prezentacija, kalkulacija i slično, jer je retko naći organizaciju, čak i u Srbiji, koja ne koristi kompjuter u bilo kom smislu.  Aplikacije koje se koriste, u največem broju slučajeva,  zasnivale na pojedinačnim modulima za dokumentaciju, kontrole kvaliteta, obuke, neusaglašenosti, korektivne mere  i slično. 

Da li će primena novih verzija ISO 27001, ISO 22301, ISO 9001 i ISO 14001 (na kraju i ISO 45001 - zamena za OHSAS 18001) i sve prisutnija primena "cloud" tehnoloških rešenja, promeniti ovo stanje i da li će proizvođaći softvera krenuti u ozbiljniji razvoj tržišta i specijalizovanih aplikacija za ove namene?

Kako procenjujete ovo pitanje? Šta očekujete, i kada?

Uključite se ovaj otvoreni sto do 30 Aprila 2020, do 20 časova.

Prijavite se za okrugli sto  putem prijave na našoj Home stranici i dobićete instrukcije o daljem učešću.

 

 

Komentari (1 Komentar)

Kontakt

© 2017 Vlada i prijatelji - Powered by: ITService