Okrugli Sto

Pozivamo Vas da nam se pridružite i prodiskutujemo, razmenimo mišljenje o nekim interesantnim pitanjima i temama.Rado ćemo razmotriti i Vaše predloge za teme za naredne okrugle stolove.  

Postavićemo neku temu i pitanje i odrediti vreme za diskusiju, nakon toga ćemo odgovarajućim zainteresovanim stranama, ako je to potrebno dostaviti i naše zajedničko mišljenje i stav o prodiskutovanim temama. Nakon isteka  vremena predviđanog za diskusiju, rezultate ćemo prikazivati na našoj Blog stranici ovoga sajta.   

Kako ćete učestvovati u okruglom stolu - jednostavno se prijavite, dostavite vaše podatke i omogućićemo Vam da šaljete svoje komentare i da vidite šta ostali učesnici okruglog stola misle o temi. Prijave možete poslati preko formulara na Home stranici.

Hajde da razmotrimo neka pitanja i teme zajednički!

 

Okrugli sto - Industry 4.0.

Četvrta industrijska revolucija kuca i na vrata srpske privrede i društva u celini. Mnogobrojne su aktivnosti od 2011, kada se prvi put pojavio termin Industry 4.0, u mnogim zemljama sveta. Tu se uključuju svi: države, privrede, organizacije infrastruktura kvaliteta, nauka i obrazovanje i mnogi drugi.

Kako Srbija stoji, šta da radimo, kojim putem da ulazimo u to, da li je to što do sada urađeno dobro i dovoljno, da kopiramo druge ili da razmišljamo o svom modelu i strategijama, kako organizacje pojedinačno da se pripremaju, imamo li dovoljno znanja i kadrova za te izazove itd? Sigurno mnogo pitanja i tema.

Ovaj okrugli sto ima cilj da prodiskutujemo o tome.Ja sam svoja mišljenja, o velikim prilikama koje se pred Srbiju postavljaju u ovoj ovlasti,  iskazao na stručnim skupovima i te radove možete videti na našoj stranici događaji

Prijavite se i iskažite i Vi svoje mišljenje do 30 Maja 2020, do 20 h.

Komentari (1 Komentar)

Okrugli sto - Softverski izazovi novih mendžment standarda

Da li će primena novih verzija menadžment standarda biti izazov za razvoj novih softverskih aplikacija?

Veoma mali deo sertifikovanih organizacija širom sveta pa i u Srbiji, koriste specijalizovane aplikacije za podršku implementaciji menadžment standarda. To svakako ne uključuje upotrebu kompjutera i standardrnih aplikacija za izradu teksta, tabla, prezentacija, kalkulacija i slično, jer je retko naći organizaciju, čak i u Srbiji, koja ne koristi kompjuter u bilo kom smislu.  Aplikacije koje se koriste, u največem broju slučajeva,  zasnivale na pojedinačnim modulima za dokumentaciju, kontrole kvaliteta, obuke, neusaglašenosti, korektivne mere  i slično. 

Da li će primena novih verzija ISO 27001, ISO 22301, ISO 9001 i ISO 14001 (na kraju i ISO 45001 - zamena za OHSAS 18001) i sve prisutnija primena "cloud" tehnoloških rešenja, promeniti ovo stanje i da li će proizvođaći softvera krenuti u ozbiljniji razvoj tržišta i specijalizovanih aplikacija za ove namene?

Kako procenjujete ovo pitanje? Šta očekujete, i kada?

Uključite se ovaj otvoreni sto do 30 Aprila 2020, do 20 časova.

Prijavite se za okrugli sto  putem prijave na našoj Home stranici i dobićete instrukcije o daljem učešću.

 

 

Komentari (1 Komentar)

Kontakt