Svetski dan kvaliteta Novembar 2022

Na proslavi svetskog dana kvaliteta 2022, u Beogradu, izlagao sam referat "Da li će digitalna transformacija i Industry 4.0 popraviti pozicije standarda menadžment sistema ili …..?

Powered by ITS

Kontakt