Tehnike i Alati

Ovde ćete naći primere i podatke o primeni  mnogobrojnih tehnika i alata koji se primenjuju u razvojnim programima unapređenja raznih vidova poslovanja organizacija. Pokušaćemo da se manje bavito teoretskim prikazivanjima a što više praktičnom primenom istih.

Dijagram toka

Flow 2Dijagram toka (Flow chart-flow diagram) je vrsta dijagrama koji predstavlja tok rada ili procesa.  Dijagram toka prikazuje korake kao oblike raznih vrsta grafičkih oblika i njihov redosled povezivanjem sa strelicama. Dijagrami toka koriste se u analizi, dizajniranju, dokumentovanju ili upravljanju procesom ili programom u različitim oblastima i predstavlja najprimenjeniji metod prikazivanja procesa i njihovih delova i ponašanja tokom životnog ciklusa.

Komentari (0 Komentara)

5W2H

5W2H   Tehnika

5W2H5W2H je metod za utvrđivanje uzroka problema vezanih za procese.  Svoju strukturu usmerava na razmatranje svih aspekata situacije. Pet W su (who) ko, (what) šta, (when) kada, (where) gde i (why) zašto. Dva H su (how) kako i (how much/many) koliko.

 Kada se koristi

  • Kada se analizira proces za poboljšanje mogućnosti ili
  • Kada se sumnja da problem postoji ili je identifikovan, ali se mora bolje definisati
  • Kada planiramo projekat ili korake projekta (kao što su prikupljanje podataka ili pokretanje promena)
  • Kada preispitujemo projekat posle završetka
  • Kada pišemo izveštaje ili prezentacije o problemima

Komentari (0 Komentara)

5 Why

Svedoci smo svakodnevne pojave nepredvidivih problemi u radu timova ili odvijanju bilo kog procesa. Sasvim je jasno da su problemi, neusaglašenosti koje smo uočili, otkrili ili doživeli, samo simptomi dubljih problema. Trenutna i brza rešavanje problema (korekcije)  mogu biti prikladno rešenje, međutim, to ne osigurava vaš radni proces od ponavljajućih grešaka. Zbog toga se morate fokusirati na na pronalaženje uzroka i njegovo pravilno rešavanje. Tehnika 5 Zašto (5 why) je od jedna od najefikasnijih alata za analizu uzroka u okviru koncepta Lean menadžmenta. 

 

Komentari (0 Komentara)

Kontakt