Video biblioteka 

Izaberite video snimke, prezentacije ili linkove po želji i uživajte, učite  i koristite stečena znanja.  

 

Referat Svetski Dan Kvaliteta 2020

U prilogu je pripremljeno izlaganje za proslavu Svetskog Dana Kvaliteta 2020 u Beogradu, na osnovu referata "Budućnost ocenjivanja i proveravanja-bliska i ona nešto dalja“. Ovaj skup nije održan zbog Corana Pandemije kako je planirano u Novembru 2020, ali je rad objavljen i časopisu Kvalitet&Izvrsnost. Organizator je imao ideju da se ovaj skup održi on-line ali je u poslednjem trenutku odustao od toga. Zato je ostao ovaj pripremljeni video prikaz izlaganja koje sam želeo da podelim sa učesnicima skupa i proslave.

Referat WQD 2020 video 2.mp4

Komentari (0 Komentara)

Medical devices PECB Webinar June 2015

16 Juna 2015 za PECB sam održao osnovni webinar u trajanju od 45 minuta o standardima menadžment sistema u primeni kod medicinske opreme. Prezentaciju možete videti na i na linku 

https://www.youtube.com/watch?v=-SppjGKwiis

Komentari (0 Komentara)

ISO 9001 PECB Webinar 2015

U junu 2015 PECB me je zamolio sa pripremim kratak, uvodni kurs o izmenama ISO 9001, tada je bio u DIS fazi. Ovo je Yutube snimak toga kursa, bilo je 52 učesnika širom sveta.

https://www.youtube.com/watch?v=CK-JTT8S5I8

 

Komentari (0 Komentara)

Kontakt