Literatura

Na ovim stranicama ćete pronaći tekstove, referate, studije i knjige  koje smo pripremili za Vas. 

Pogledajte, izaberite i snimite ovo što Vas interesuje.

 

Koronavirus – Rad od kuće

 V. Simić - Prilog napisan 20.03.2020 za Linkedin

Komentari (0 Komentara)

"The future of assessment and certification of management systems""

 V. Simić - Prilog napisan 06..09.2020 za Linkedin. Prevod dela referata pripremljenog za 29 proslavu Svetskog dana kvaliteta u Beogradu, u organizaciji Fonda za kvalitet i izvrsnost.

Komentari (0 Komentara)

SOFTWARE TESTING AS AN AID TO QUALITY SOFTWARE PRODUCTION

Rad  autora  Alfred Vella, Hazel Curtis, Diana Burkhardt and Mark Broadbent, UK. 

Komentari (0 Komentara)

Risk menadžment- zašto i kako ?

Referat   V. Simić "Risk menadžment- zašto i kako ?", Nedelja kvaliteta 2005, Beograd.

Komentari (0 Komentara)

UPRAVLJANJE BEZBEDNOŠĆU U PROCESIMA PROIZVODNJE HRANE

Knjiga  autora Dr Radomir M. Radovanović, Dr Andreja N. Rajković, Beograd 2009.

Komentari (0 Komentara)

Kontakt