23 Manifestacija Asocijacije za Kvalitet i standardizaciju Srbije

26-28.05.2021 na Kopaonuku održan je 23 tradiionalni skup ASoccijacije za kvalitet i standardizaiciju Srbije. Veoma mi je žao bilo ali zbog pandemije Covid -19, nisam prisustvovao ovome skupi i ako sma pripremio rad "RAZVOJ NOVOGA MODELA MENADŽMENT SISTEMA I SERTIFIKACIJE"

Powered by ITS

Kontakt