Svetski dan kvaliteta Novembar 2021 

Na proslavi svetskog dana kvaliteta 2021, u Beogradu, izlagao sam referat "Zašto se metode unapređenja kvaliteta nedovoljno koriste u Srbiji?" 

Powered by ITS

Kontakt

© 2017 Vlada i prijatelji - Powered by: ITService