Novi menadžment standardi - izazov i mogućnost kompjuterizacije sistema

Referat V. Simic na Nedelji Kvaliteta 2015, u Beogradu.

Powered by ITS

Kontakt