ISO 9001 PECB Webinar 2015

U junu 2015 PECB me je zamolio sa pripremim kratak, uvodni kurs o izmenama ISO 9001, tada je bio u DIS fazi. Ovo je Yutube snimak toga kursa, bilo je 52 učesnika širom sveta.

https://www.youtube.com/watch?v=CK-JTT8S5I8

 

Powered by ITS

Kontakt