Okrugli sto - Softverski izazovi novih mendžment standarda

Da li će primena novih verzija menadžment standarda biti izazov za razvoj novih softverskih aplikacija?

Veoma mali deo sertifikovanih organizacija širom sveta pa i u Srbiji, koriste specijalizovane aplikacije za podršku implementaciji menadžment standarda. To svakako ne uključuje upotrebu kompjutera i standardrnih aplikacija za izradu teksta, tabla, prezentacija, kalkulacija i slično, jer je retko naći organizaciju, čak i u Srbiji, koja ne koristi kompjuter u bilo kom smislu.  Aplikacije koje se koriste, u največem broju slučajeva,  zasnivale na pojedinačnim modulima za dokumentaciju, kontrole kvaliteta, obuke, neusaglašenosti, korektivne mere  i slično. 

Da li će primena novih verzija ISO 27001, ISO 22301, ISO 9001 i ISO 14001 (na kraju i ISO 45001 - zamena za OHSAS 18001) i sve prisutnija primena "cloud" tehnoloških rešenja, promeniti ovo stanje i da li će proizvođaći softvera krenuti u ozbiljniji razvoj tržišta i specijalizovanih aplikacija za ove namene?

Kako procenjujete ovo pitanje? Šta očekujete, i kada?

Uključite se ovaj otvoreni sto do 30 Aprila 2020, do 20 časova.

Prijavite se za okrugli sto  putem prijave na našoj Home stranici i dobićete instrukcije o daljem učešću.

 

 

Powered by ITS

Kontakt