Integracija menadžment sistema

Integrisati menadžment sisteme možemo izvesti na mnogo načina i metoda a rezultati tih integracija mogu biti

  • Formalno kombinovani  - gde se integracija svodi na integraciju samo pojedinih dokumenata i to one koja se odnose na pojedine delove sistema ne ulazeći u dubinu i srž samoga menadđment sistema, što se lako vidi u velikom broju nezavisnih dokumenata i aktivnosti i rizika. Dve varijante u praksi su poznate  
    • Nezavisni Poslovnici a integracija pojedinih dokumenta nižih nivoa
    • Jedan Poslovnik i više nezavisnih dokumenata drugih nivoa
  • Visoko kombinovani - gde se integracija ostvaruje u svim elementima sistema u okviru iste dokumentacije ali ne i integracije osnovnih elementa menadžmenta u okviru planiranja,  izvršavanja - funkcionisanja i kontroli elementa sistema.
  • Potpuna integracija - gde se ostvaruje puna integracija svih elementa sistema od  planiranja, izvršeja -funkcionisanja i kontrola .  

Utvrdićemo stepen integracije Vašega sistema i predložiti Vam pravo rešenje za razvoj vaših sistema u bilo kojoj varijanti, koja je ostvarljiva u vašem kontekstu.

Upotreba PAS 99:2012 specifikacije će nam pomoći da pronađemo pravi model za integraciju i razvoj Vašega integriosanog menadžment sistema bez obzira koliko pojedinačnih menadžment sistema imate i da li su sertifikovani ili ne. Sa druge strane naše savetodavne usluge mogu biti i početaka stvarne integracije menadžment sistema u u realan život i svakodnevnicu funkcuonisanja i stvarno prilagođavanje vašim potrebama i praksi, bizisu. To omogućava da  se analiziraju i procenjuju, osmišljavaju  i primenjuju programi nastali na našim dugogodišnjim radnim iskustvima na različitim projektima. 

Javite se, tražite savet i pomoć.

 

Kontakt