Sada je pravo vreme za Industry 4.0

Na ozbiljnost ove teme verovatno je najbolje,veoma pragmatično, ukazao gospodin Klaus Schwab rečima „Opseg, obim i složenost kako tehnološka revolucija utiče na naše ponašanje i način života, biće  različito od bilo čega što je čovečanstvo doživelo.“ Klaus Schwab, Engineer and Economist; Founder and Executive, Chairman of the World Economic Forum 2016.

Industrija 4.0 utiče i menja skoro sve privredne grane i tehnologije Industry 4.0 pokreću transformaciju u svim poslovnim sektorima. Od 2011 kada je prvi put spomenuta u Nemačkoj, ona je glavna tema u svim privredama sveta. Svakako, treba je posmatrati kao razvojnu šansu a ne rizike i to se svakako odnosi ina Srbiju i naše organizacije.

Ako želite da se započnete pripreme za tranformaciju Vašega poslovanja prema ovome novom konceptu, veoma rado ćemo vam pomoći.

Kako - snimićemo stanje vaše spremnosti za transformaciju, pripremićemo vam planove za realizaciju programa, izvršiti potrebne obuke, povezati sa partnerima sa kojima ćete moći sarađivati na realizaciji, i pomogati u ostvarenju utvrđenih ciljeva?

Tražite detaljne planove za ove usluge! 

Kontakt