Kvalitet - izazov javnoga sektora

stock photo the business confederate hands together the teamwork and unity is the only one completion 559836817

 

Jedan od velikih izazova sa kojim se danas društva suočavaju jeste potreba da se razvije i održava poverenje građana u njihove uprave i njihove institucije. Građani očekuju da imaju zajednicu koja obezbeđuje da svi javni proizvodi / usluge imaju kvalitet, kao što su bezbednost i sigurnost, puteve u dobrom stanju, dostupnost javnog prevoza, jednostavnost i brzinu obrade dokumenata, transparentnost i informacije od javnog značaja, dostupnost zdravstvenih i obrazovnih sistema, infrastrukture; oni očekuju da sve njihove potrebe budu zadovoljne.
Koji god od mogućih varijanti unapređenja kvaliteta usluga u Javnom sektoru da izaberete možemo Vam pomoći da ga uspešno završite
1. Programi TQM gde posebno preporučujemo Demingovih 14 tačaka 
2. Nacionalni Programi unapređenja kvaliteta – Nacionalnu nagradu Oskar Kvaliteta
3. Programi zasnovani na Regionalne sheme kao CAF - Common Assessment Framework or the Common Self-Assessment Framework for Public Administrations , koja je obavezna u mnogim evropskim zemljama.
4. Programi primene standarda menadžmenta kvaliteta prvenstveno ali i ostalih, svakako samostalno ili u kombinacije sa CAF metodom što je već veliki broj zemalja u Evropi uradio.
Mnogo puta u svim našim strategijama reformi ovoga sektora, veoma  često pod pritiskom međunarodnih faktora (MMF, Svetska Banka, EU pristupna poglavlja, i mnogobrojni projekti koji se realizuju poslednjih desetak godina), konstatovano je da je najbolji onaj javni sektor koji poseduje takve resurse sa kojima se – uz optimalne troškove –  postiže maksimalnu efikasnost u radu a takav javni sektor je i nama potreban, i svakako svi su složni oko toga.
Zato je neophodno bez odlaganja krenuti u u te projekte.

 

Kontakt