22 Manifestacija Asocijacije za kvalitet i standardizaciju Srbije, Novembar 2020

Ovogodišnji skup Asocijacije za kvalitet i standardizacije iz Kruševca, održan je kao "on line" varijanta od 25 - 27.11. 2020 godine. Skup je započeo sa okruglim stolom "Budućnost remote audita", 25 Novembra u 17 h. Nakon kratkog uvodnog izlaganja (V. Simić), 30 učesnika je vodilo veoma interesantnu diskusija, koja je trajala do 20 h. U prilogu imate linkove za Uvodno izlaganje i Zaključke okruglog stola.

Powered by ITS

Kontakt