5W2H

5W2H   Tehnika

5W2H5W2H je metod za utvrđivanje uzroka problema vezanih za procese.  Svoju strukturu usmerava na razmatranje svih aspekata situacije. Pet W su (who) ko, (what) šta, (when) kada, (where) gde i (why) zašto. Dva H su (how) kako i (how much/many) koliko.

 Kada se koristi

 • Kada se analizira proces za poboljšanje mogućnosti ili
 • Kada se sumnja da problem postoji ili je identifikovan, ali se mora bolje definisati
 • Kada planiramo projekat ili korake projekta (kao što su prikupljanje podataka ili pokretanje promena)
 • Kada preispitujemo projekat posle završetka
 • Kada pišemo izveštaje ili prezentacije o problemima

 Metod primene

 • Preispitivanje situacije koju analizirate. Uverite se da svi u timu razumeju predmet 5W2H.
 • Formirajte odgovarajuća pitanja vezana za situaciju za svaku upitnu reč, kao što je dato u tabeli Model 5W2H Pitanja u prilogu - redosled pitanja nije važan.
 • Odgovorite na svako pitanje. Ako odgovori nisu poznati, napravite plan da ih pronađete.
 • Šta ćete raditi posle zavisi od situacije:
 • Ako planirate projekat, neka vam pitanja i odgovori pomognu u tome.
 • Ako analizirate proces da bi poboljšali mogućnosti, neka vas pitanja i odgovori vode kroz dodatna pitanja vezanim za moguće izmene.
 • Ako definišete problem, neka vas pitanja i odgovori vode u uzroke analize.
 • Ako preispitujete kompletan projekat, neka vas pitanja i odgovori vode u dodatna pitanja u vezi modifikovanja, objašnjenja ili standardizovanja vaših promena.
 • Ako pripremate izveštaje ili prezentacije, uključite odgovore na pitanja u svoj tekst.

U prilogu imate:

Model 5W2H pitanja  

Model 5W2H tabele 

Powered by ITS

Kontakt

© 2017 Vlada i prijatelji - Powered by: ITService