Dijagram toka

Flow 2Dijagram toka (Flow chart-flow diagram) je vrsta dijagrama koji predstavlja tok rada ili procesa.  Dijagram toka prikazuje korake kao oblike raznih vrsta grafičkih oblika i njihov redosled povezivanjem sa strelicama. Dijagrami toka koriste se u analizi, dizajniranju, dokumentovanju ili upravljanju procesom ili programom u različitim oblastima i predstavlja najprimenjeniji metod prikazivanja procesa i njihovih delova i ponašanja tokom životnog ciklusa.

 Model uputstva za izradu dijagrama toka (flow chart- flow diagram), koje je do do sada koristilo više od stotinu organizacija, možete pogledati ovde.

Powered by ITS

Kontakt

© 2017 Vlada i prijatelji - Powered by: ITService