Obuke i treninzi

download4

Stavovi i mišljenja hiljade zadovoljnih korisnika našim dosadašnjim radom u edukaciji i razvoj savremenih tehnika i pristupa ovoj oblasti, osnove su koncepta i naše spremnosti da Vam ponudimo više interesantnih modela obuke, koje će sigurno ispuniti sva Vaše zahteve (potrebe i očekivanja).

In-house obuke, u kojima ćete imati prilike da Vam pružimo potrebne obuke i razne treninge, na vašim lokacijama, u vašim poslovnim ili obrazovnim lokacijama, sa programima koji po svojoj sadržini, tematici, trajanju i vežbama, oblicima testiranja na kraju obuka i svim drugim uslovima, potpuno se prilađogavaju Vašim tekućim i budućim zahtevima. Iskoristite prednosti ovih modela obuka (kurseve i radionica)  i pripremite svoje ekspertske timove i najviše rukovodstvo za realizaciju Vaših razvojnih programa. Izaberite neki od naših poznatih kurseva ili tražite da pripremimo specijalne kurseve za Vas. Kada imate više od 4 osobe kojima je potrebna obuka iz iste oblasti, ovu su idealna rešenja za Vas

Personalna obuka ("One to one" training) obuka koja je namenjena pojedincima ili malim grupama (do tri osobe) pruža mogućnost da za veoma kratak rok dobijete znanja potrebna za realizaciju ličnih ili poslovnih razvojnih ciljeva, upoznate najinteresantnije metode i tehnike, upoznate šta se dešava u oblasti od interesa.   Javite se za dopunske infromacije za ovu vrstu obučavanja.

Webinari koji Vam omogućuju da bez napuštanja radnih mesta, preko svojih računara ili tableta i interneta, dobijete potrebna znanja i informacije o temama od interesa. Tu smo pripremili module sa trajanjima od 60, 120 i 180 minuta u istome danu, kao standardne obuke i radionice, ili module posebno pripremljene za Vaše potrebe kroz izvođenje u više dana ili nedelja. Najsavremenije "cloud"  tehnološka rešenja koja primenjujemo pružiće Vam obrazovne usluge kojima ćete biti oduševljeni.  

Naše nastupe i obuke javnoga tipa možete pratiti na stranici ovoga sajta Događaji

Kontakt